Bliźnięta – takie same, czy jednak różne?


Bliźnięta – takie same, a jednak inne. Widzimy je często jako jedno, co jest tym łatwiejsze, gdy są jednojajowe, a więc bardzo podobne. A jednak uczmy się widzieć w nich dwie odrębne istoty ludzkie o własnych odmiennych cechach osobowości. Przyjrzyj się uważnie bliźniętom na filmie – takie same… a jednak inne.