Wybrane organizacje pożytku publicznego


Wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali, na co przekażą swój cenny (tak, cenny, bo jedyny, o którym wolno im zdecydować na co zostanie przeznaczony) jeden procent podatku, zachęcam:

Fundacja „Głos dla Życia”. Nasz numer KRS: 0000037425.

Od 20 lat uwrażliwiamy umysły i serca Polaków na wartość życia i rodziny:

 • prowadzimy akcje na rzecz obrony dzieci poczętych
 • wspieramy materialnie kobiety w ciąży
 • pomagamy finansowo samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym
 • wydajemy i rozprowadzamy – także bezpłatnie – materiały profile
 • stanowimy zaplecze logistyczno-finansowe Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 • realizujemy programy profilaktyki wstrzemięźliwości seksualnej wśród dzieci i młodzieży
 • odważnie występujemy na forum ONZ i UE broniąc życia
 • zachęcamy do modlitwy w intencji życia i rodziny oraz duchowej adopcji dziecka poczętego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia. Nasz numer KRS 0000249454

Organizuje i wspiera m. in.:

 • działania promujące rodzinę, pomoc dzieciom i kobietom w ciąży
 • edukację prozdrowotną i pro-life, w tym nauczanie ekologicznych metod rozpoznawania płodności
 • rodziny wielodzietne i zagrożone ubóstwem
 • pomoc dla rodzin i dzieci najbardziej dotkniętych powodzią
 • ochronę macierzyństwa, ojcostwa i dziecka poczętego
 • działania promujące zdrową, naturalną rodzinę
 • ochronę macierzyństwa, ojcostwa i dziecka poczętego
 • pomoc Polakom na Wschodzie.

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera. Nasz numer KRS 0000203313
ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków, NIP: 676-22-64-686, tel: +48 12 269 86 20, kontakt@hospicjumtischnera.org, wolontariat@hospicjumtischnera.org

Ma na celu m.in.:

 • opiekę paliatywną nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie (niesienie ulgi i wytchnienia)
 • wspieranie rodzin w żałobie
 • podniesienie jakości życia dziecka i wspieranie rodziny
 • rozwijanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Nasz numer KRS 000 000 4522

ul.Lędzian 49, 20-828 Lublin, tel.:81 53 71 373, fax: 81 53 71 396,
e-mail: hospicjum@hospicjum.lublin.pl, marketing: pr@hospicjum.lublin.pl
wolontariat: wolontariat@hospicjum.lublin.pl
Działa, by:
 • objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi schorzeniami nieuleczalnymi a postępującymi
 • poprawić jakość życia podopiecznych
 • prowadzi szkolenia w zakresie opieki paliatywnej i działalność wydawniczą
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Nasz numer KRS 0000037904
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, tel. 22 833 88 88, faks 22 448 71 77, www.dzieciom.pl, fundacja@dzieciom.pl
Celem jest:
 • ratowanie zagrożonego życia dzieci,
 • poprawia zdrowia i sprawności fizycznej
 • wspieranie ich edukacji
 • niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych
 • wspieranie placówek leczniczych, opiekuńczych i wychowawczych.