Małopolska dla rodziny – konferencja w Krakowie


Jak właściwie zdefiniować pojęcie wartości w przedszkolnym wychowaniu i jak przekłada się to na aspekt praktyczny? Jaką rolę w wychowaniu do wartości pełni język, którym na co dzień posługują się rodzice, wychowawcy w przedszkolu oraz media? W jaki sposób można twórczo i efektywnie spędzać czas z dzieckiem, robiąc rzeczy wartościowe i atrakcyjne zarazem? Jakie możliwości w tym zakresie pod względem kulturalnym i turystycznym oferuje Małopolska? – na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas zbliżającej się konferencji: „Małopolska dla rodziny”. Pierwsze spotkanie w Krakowie 23 listopada.

Konferencja zostanie zorganizowana w trzech małopolskich miastach: 23 listopada 2011 r. w Krakowie, 25 listopada 2011 r. w Tarnowie oraz 30 listopada 2011 r. w Nowym Sączu. Jej odbiorcami będą nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego z Małopolski, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także rodzice przedszkolaków.

Tegoroczna konferencja połączona z dyskusją panelową pod nazwą: „Małopolska dla rodziny” jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2009 i ma na celu szczególne podkreślenie znaczenia edukacji przedszkolnej dla jakości samodzielnego startu w życie społeczne poza środowiskiem rodzinnym. To właśnie w okresie wczesnego dzieciństwa kształtują się u dziecka tożsamość i indywidualność, warunkujące jakość wypełniania ról społecznych w okresie dorosłości.

Plakat