Tusk i demografia – nieporozumienie


Fatalna sytuacja demograficzna, z którą mamy do czynienia, jest obok kwestii związanych z rosnącym długiem publicznym największym wyzwaniem przed jakim Polska obecnie stoi, pisze ekspert Fundacji Republikańskiej z zespołu ds. rodziny Michał Kot.

Chodzi tu nie tylko o to, że przy zachowaniu obecnych tendencji będzie nas coraz mniej, ale również o fakt, że proporcje pomiędzy osobami pracującymi a osobami będącymi w wieku emerytalnym będą się zmieniać w kierunku niekorzystnym. Truizmem jest stwierdzenie, że wpłynie to negatywnie na wypłacalność systemu emerytalnego oraz na perspektywy rozwoju w długiej perspektywie.

W expose premiera kwestie związane bezpośrednio z rodziną i polityką demograficzną pojawiły się w trzech miejscach:

  1. Likwidacja „becikowego” dla rodzin, których roczny dochód przekracza 85 tys. zł (drugi próg podatkowy)
  2. Likwidacja „ulgi na dziecko” dla rodzin z jednym dzieckiem i z dochodem powyżej 85 tys. zł
  3. Podniesienie o 50% kwoty odliczenia na trzecie i każde kolejne dziecko

Co z tego w praktyce wynika? Zapraszamy do lektury artykułu na stronie Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej.