Legenda o święty Mikołaju biskupie


Średniowieczna legenda o świętym Mikołaju zaśpiewana przez Jacka Kowalskiego i Klub świętego Ludwika.