Sól ziemi


rosa

Tyrani w czarnych togach ograniczają wolności obywatelskie chrześcijan od dziesięcioleci. Ale to, co dawniej miało charakter niemal niedostrzegalnej erozji, nabrało cech lawiny. Ostatnią ofiarą jest Kim Davis.
Kim Davis jest urzędniczką, która odmówiła, powołując się na przekonania religijne, rejestrowania małżeństw opartych na sodomii. Ma rację. Nie tylko z moralnego punktu widzenia. Ma także rację z punktu widzenia prawnego, jako że nie istnieje prawo, które zmuszałoby ją (a nawet władze) do wydawania takich zezwoleń (Istnieje wyrok Sądu Najwyższego, ale wyrok ten obnaża swoistą przemoc przepisów ignorujących Konstytucję).
Jak już napisałem, Kim Davis jest w więzieniu. Została uwięziona za zbrodnię bycia chrześcijanką.
Rosa Parks została uwięziona w 1955 za zbrodnię bycia czarnoskórą. Spędziła w więzieniu tylko jeden dzień, ale jej odmowa ustąpienia miejsca białemu mężczyźnie, śmiały i odważny akt obywatelskiego nieposłuszeństwa, dał początek ruchowi praw obywatelskich.
Kim Davis jest naszą Rosą Parks. Kim Davis marnieje teraz w więzieniu, podobnie jak kiedyś Rosa Parks.
Jest jak Daniel w jaskini lwa. Oglądałem nagranie, na którym homoseksualni aktywiści wdzierają się do jej biura, napastliwie wykrzykując swoje hasła pod jej adresem, podczas gdy ona stoi samotnie za kontuarem naprzeciw nienawistnego tłumu. Ona nie podnosi głosu, stoi nieugięta, lecz opanowana i uprzejma. Jest żywym przykładem posłuszeństwa nakazowi nadstawienia drugiego policzka i miłości nieprzyjaciół.
Powstaje pytanie, czy wyznawcy Chrystusa dołączą do jej obrońców czy wrogów. Przywódcy religijni powtarzają nam od lat, że trzeba, by ludzie wierzący z siłą i odwagą świadczyli o prawdzie i Ewangelii. Kim Davis odpowiedziała na to wezwanie. Staniemy obok nie, z nią, dla nie, czy odejdziemy w ciszy?

Rosa Parks – Przeszła do historii dzięki wydarzeniu z 1 grudnia 1955 roku. Odmówiła wówczas, w akcie obywatelskiego nieposłuszeństwa, ustąpienia w autobusie miejsca siedzącego. Została aresztowana za naruszenie przepisów obowiązujących w środkach transportu publicznego.

Bryan Fischer
za: http://barbwire.com/2015/09/07/kim-davis-is-rosa-parks/