Wielki Tydzień w naszych domach


 

Z całą pewnością będzie inaczej niż zwykle. Nie wybierzymy się całą rodziną do kościoła. Triduum paschalne przeżyjemy jednak raz jeszcze. Czas święty nam dany.

 

Oto propozycja do wykorzystania:

 

Niedziela Palmowa

 • Zrobić z gałązek małą palmę.
 • Głowa rodziny lub najstarszy w niej winien ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu.
 • Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).
 • Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunię Św. duchowo.

Wielki Czwartek

 • Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu.
 • Modlitwa i odczytanie Ewangelii św. Jana (rozdział 13 i 14). Kolacja.
 • Po kolacji odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu ( 1 Kor 11,17-34).
 • Przyjąć Komunię Św. duchowo, dłuższa chwila ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu.
 • Odśpiewać pieśń „Ogrodzie Oliwny”.
 • Wieczór ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

Wielki Piątek

 • W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne.
 • Na stole ustawić Krzyż.
 • Jeśli to możliwe o godz. 15:00 odprawić „Drogę krzyżową”, odmówić Koronkę
  do Bożego Miłosierdzia
 • Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co prosi Pana.
 • Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana.
 • Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego.
 • Przyjąć duchowo Komunię Świętą.
 • Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa.
 • Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13).
 • Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

Wielka Sobota

 • Śpiewamy pieśni Wielkopostne
 • Przygotować kosz świąteczny, jak co roku.
 • Poświęcić w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego jajka, wędliny, pozostałe dobra i pokropić wodą święconą. Pomodlić się i podziękować za dary, które otrzymujemy od Boga.
 • Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary.
 • Po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni wielkanocnych.
 • Przyjąć duchowo Komunię świętą.
 • Na zakończenie można odśpiewać pieśń wielkanocną np. Zwycięzca śmierci.

Wielka Niedziela

 • Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii Jana (rozdział 20).
 • Życzenia przy poświęconym jajku.
 • Śniadanie. Po nim pieśń wielkanocna. Alleluja!

 

ks. Michał