Autor: Taw

  • Konkurs Bożonarodzeniowy dla rodzin.

    Konkurs na kartki o tematyce Świąteczno Bożonarodzeniowej dla rodzin. Wiek uczestników do 6 lat, do 10 lat i powyżej 10 lat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie projektów na adres we wszystkich kategoriach wiekowych do 17. grudnia (liczy się data stempla pocztowego). Koperta powinna posiadac dane umożliwiające identyfikację. Regulamin przewiduje możliwosc pożyczenia dziecka. Ogłoszenie wyników w Święta. […]