Tag: demografia

  • Rząd: praca czyni wolnym

    Rząd wydał 3 miliony złotych na kampanię reklamową, która ma za zadanie przekonać Polaków, że powinni pracować aż do śmierci. A powinni dlatego, że winna jest „demografia”, która dostarcza za mało nowych podatników. Co zrobił rząd, aby temu zaradzić? Podniósł VAT na artykuły dziecięce.

  • Jak robi się nas coraz mniej

    Publikowane przez GUS dane statystyczne pozwalają obserwować zmiany struktury demograficznej polskiego społeczeństwa. Ważnym wskaźnikiem są podawane w procentach urodzenia żywe według kolejności urodzenia dziecka u matki. W przedstawionych poniżej tabelach możemy prześledzić, jak w kolejnych latach maleje udział urodzeń kolejnych dzieci w rodzinie w ogólnej liczbie urodzeń w danym roku. Jak widać w drugiej tabeli, […]