Tag: dziadkowie

  • Jak być dziadkiem w XXI wieku

    Aktywność osób starszych jest coraz silniejsza i choć jest zjawiskiem pozytywnym, nie zawsze wywołuje pozytywne skutki. Wśród aktywnej grupy seniorów psychologowie wyodrębniają dwa rodzaje postaw: adekwatną i nieadekwatną. Pierwszą charakteryzuje pozytywna świadomość własnego wieku, bogactwa doświadczeń oraz ograniczeń zdrowotnych, ale i jednoczesne pragnienie dalszego rozwoju, pogłębiania zainteresowań i pasji. Drugą postawę cechuje niepokojący mechanizm zaprzeczania […]