Tag: ewangelizacja

  • Sondaż zamiast Dekalogu

    Sondaż zamiast Dekalogu

    W kilku polskich miastach zawisły niedawno billboardy z hasłem: Konkubinat to grzech. Kampania odniosła pewien skutek: zaczęła się dyskusja na temat treści i formy przekazu w różnych mediach. Niektórzy twierdzą, że ta kampania podzieliła katolików. Pojawiła się nawet opinia, że to zbrodnia przeciw ewangelizacji. Najbardziej poirytowali się jednak ci, dla których samo pojęcie grzechu jest […]