Tag: pius xi

  • Papież Pius XI o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży

    Pius XI Encyklika „Divini Illius Magistri” – O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży – 31.12.1929 Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych ordynariuszy żyjących w zgodzie i jedności ze Stolicą Apostolską i do wszystkich wiernych katolickiego świata. O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży Wielebni bracia i ukochani synowie! Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo. WSTĘP 1. Zastępując na ziemi Boskiego Mistrza, […]