Tag: sumienie

  • Owce, które poginęły

    Owce, które poginęły

    Znaliśmy się z Jeremiaszem od lat. Przyjemny, elegancki, dowcipny pan starszy. W pewnym momencie zdiagnozowano u niego poważne schorzenie, które wymagało leczenia operacyjnego. Operacja brzmiała również poważnie i Jeremiasz przygotowywał się do niej w specjalistycznym szpitalu. Dzień przed operacją przyszedł do niego augustianin. Zapytał uprzejmie o zdrowie i perspektyw leczenia. Słuchał uważnie, rozmowa toczyła się […]

  • Sondaż zamiast Dekalogu

    Sondaż zamiast Dekalogu

    W kilku polskich miastach zawisły niedawno billboardy z hasłem: Konkubinat to grzech. Kampania odniosła pewien skutek: zaczęła się dyskusja na temat treści i formy przekazu w różnych mediach. Niektórzy twierdzą, że ta kampania podzieliła katolików. Pojawiła się nawet opinia, że to zbrodnia przeciw ewangelizacji. Najbardziej poirytowali się jednak ci, dla których samo pojęcie grzechu jest […]