Archiwum dla tagu : świetość

Kilka myśli co nie nowe

Kilka myśli co nie nowe

Wielu liberalnie nastawionych katolików zadaje pytania o rolę kobiet w Kościele. „W zarządzie są sami mężczyźni, podczas gdy kobiety wykonują ciężkie i niewdzięczne prace. Dlaczego kobiety nie mogą sprawować funkcji kapłańskich?” Ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli (a pragnienie to nie zostało w znacznym stopniu zrealizowane), by laikat uświęcał świat. Rolą kapłanów [...]
© 2021 portal.mamaroza.pl. All rights reserved.