Tag: warsztat

  • Otwock: Warsztaty „Być kobietą dzisiaj”

    Trzydniowe spotkanie odbędzie się 16-18 grudnia w Centrum Ruchu Szensztackiego w Otwocku-Świdrze. – Takie wydarzenie to szansa spojrzenia na nowo na swoje powołanie – mówi siostra Inga Grula. Warsztaty odbędą się pod hasłem: „Niepowtarzalność kobiecego daru z siebie”. Posłuchaj zaproszenia