Raymond de Souza w Polsce!


W obronie praw katolików: płomienny mówca, międzynarodowe doświadczenia, bulwersujące przykłady, odkrycie antykatolickich mechanizmów i. propozycja konkretnych rozwiązań.

Raymond de Souza – 3 tys. wystąpień w 17 krajach. Teraz w Polsce – tylko 3 wykłady!

„Antykultura śmierci a Ewangelia życia – relatywizm, dechrystianizacja i KATOLICKA KONTREWOLUCJA”

Wstęp wolny! Bezpłatne materiały! Kraków, Jasna Góra, Warszawa. Więcej informacji:

Raymond de Souza przywołuje nauczanie papieża Piusa XII, który potępiał proces dechrystianizacji Zachodu (pisząc o ekonomii, polityce i prawie bez Boga), analizuje współczesną rewolucję antychrześcijańską w świetle nauczania papieży od Piusa XI do Benedykta XVI i proponuje realne rozwiązanie: katolicką kontrrewolucję!

Raymond analizuje poszczególne kroki antykultury śmierci piętnowane w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (antykoncepcję, aborcję, eutanazję) i ich społeczno-demograficzne konsekwencje: niż demograficzny i będącą jego następstwem islamizację – zarówno kulturową jak i instytucjonalną.

Raymonda, płomiennego mówcę, którego doświadczenie w przemawianiu nt. problemów współczesnego katolicyzmu sięga trzech tysięcy publicznych wystąpień w 17 krajach świata, będzie można słuchać także w Polsce:

KRAKÓW, 18 marca (piątek), godz. 19.00 – wykład, Aula Jana Pawła II w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków-Łagiewniki, ul. św. Siostry Faustyny 3.

CZĘSTOCHOWA, 19 marca (sobota), godz. 9.00-15.00 – Pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę, w czasie której Raymond de Souza wygłosi przemówienie. Sala o. Kordeckiego w jasnogórskim sanktuarium, ul. Kordeckiego 2.

WARSZAWA, 20 marca (niedziela), godz. 16.00 – wykład, Sala konferencyjna Hotelu Amicus przy Sanktuarium bł. ks. J. Popiełuszki, Warszawa, ul. Hozjusza 2.

Wstęp wolny. W czasie wykładów będą rozprowadzane gratisowe materiały i filmy pro-life.

PRZYJDŹ I PRZYPROWADŻ RODZINĘ, ZNAJOMYCH I PRZYJACIÓŁ! TO SPOTKANIE OTWIERA OCZY!

Tutaj można pobrać plakat i ulotki na temat wykładów. Prosimy o ich wydrukowanie z rozpowszechnienie:

Plakat A4.
Ulotki A6.