Warszawa: Sympozjum „Dar życia” 19 marca 2011


ZAPRASZAMY NA SYMPOZJUM POD PATRONATEM FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”
DAR ŻYCIA W TROSCE O ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZEKAZYWANIU ŻYCIA

19 marca 2011 roku
UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO
AULA SCHUMANA ul. Wóycickiego 1/3 WARSZAWA

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM:

 • INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI, WFCH, UKSW
 • KOŁO NAUKOWE SOZOLOGÓW, UKSW
 • MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
 • PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH, WFCH, UKSW
 • TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO
 • WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ, ŁOMIANKI, UKSW

8.00 Msza Święta – Kościół Św. Józefa, UKSW
przewodniczenie i homilia Ks. Abp Henryk Hoser, SAC

9.30 WPROWADZENIE – Ks. prof. Henryk Skorowski, Rektor UKSW

KS. ABP HENRYK HOSER, SAC – WRĘCZENIE MEDALI FIDES ET RATIO TWÓRCOM I PROPAGATOROM NAPROTECHNOLOGII
MEDALE OTRZYMAJĄ:
prof. Thomas Hilgers, dr Philip Boyle, mgr Janina Filipczuk,
dr Maciej Barczentewicz oraz lek. med. Piotr Klimas

Sesja I.
WARTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO
I LUDZKIEJ PŁODNOŚCI
Prowadzenie: Ks. prof. Zbigniew Łepko
 • Świadomość i wartość ludzkiej płodności
Ks. Abp Henryk Hoser, SAC
Przewodniczący Komisji Bioetycznej Episkopatu
 • Status ludzkiego embrionu
Ks. prof. Jan Krokos
Dziekan Wydziału Filozofii UKSW
 • Być rodzicem czy mieć dziecko
Ks. dr Jarosław Szymczak
Wydział Studiów nad Rodziną, Łomianki, UKSW
 • TROSKA O ŻYCIE LUDZKIE OD POCZĘCIA DO ŚMIERCI
  trójgłos
 • prof. Jan Oleszczuk
  Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa, współorganizator sympozjum NaProTechnology, Lublin 2009
 • prof. Henryka Sawulicka-Oleszczuk
  Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii
 • prof. Anna Doboszyńska
  Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, wolontariusz Warszawskiego Hospicjum Społecznego.
12.00 – 12.30 przerwa kawowa
Sesja II.
PROBLEM NIEPŁODNOŚCI
Prowadzenie: dr Irena Grochowska
 • Problem niepłodności w praktyce klinicznej lekarza genetyka
prof. dr hab. Alina Midro
Zakład Genetyki Klinicznej AM w Białymstoku
 • Naprotechnologia – praktyka medyczna zgodna z etyką
dr med. Maciej Barczentewicz
Prezes Fundacji Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II
 • Creighton Model Fertility Care Fertility Care™System – standaryzacja w naturalnym rozpoznawaniu płodności
mgr Janina Filipczuk (Kanada)
The Women’s Wellness and FertilityCare™ Centre
 • Współczesne możliwości leczenia niepłodności
lek. med. Piotr Klimas
lekarz naprotechnolog, Szpital im. Świętej Rodziny
 • Doświadczenia instruktora
Agnieszka Pietrusińska
instruktor naprotechnologii
Godz. 15-16.00 obiad
Sesja III.
KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDZIALNYCH POSTAW
WOBEC WARTOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO
Prowadzenie: dr Maria Jankowska
 • Zadania w zakresie kształtowania odpowiedzialnych postaw wobec wartości ludzkiego życia
mgr Zdzisław Biszewski
dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
 • FAS – przyczyny, objawy oraz możliwości pomocy dzieciom z FAS
mgr Teresa Szumiło
autorka prac o FAS, doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Działania na rzecz profilaktyki FAS
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś
kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień, Prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio
 • W służbie potrzebującym – dwugłos
 • mgr Jerzy Łucki
  prezes Psychologists’ Association of Alberta, dyrektor Canadian Register of Health Service Providers in Psychology, dyrektor Council of Provincial Associa-tions of Psychology, przewodniczący Alberta Alliance on Mental Illness and Mental Health
 • mgr Stanisława Łucka
  psycholog w Youth Assessment Centre w High Prairie
 • Promowanie wartości ludzkiej płodności
mgr Małgorzata Walaszczyk
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej, Dyrektor Poradni Rodzinnej
 • Szacunek dla życia wartością ekologiczną – pedagogiczne implikacje
dr Edyta Wolter
Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW
 • „Troska o życie” – dwie strategie działania
dr Witold Starnawski
Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW
 • Pro Life w sztuce współczesnej
dr Małgorzata Wrześniak
Instytut Historii Sztuki, UKSW
Godz. 19.00
„POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT”
KONCERT
Wystąpią:
Jolanta Radek – śpiew, Andrzej Petryka – śpiew Wojciech Zieliński – fortepian
Źródło:  www.pro-life.org.pl