Businesswoman czy pani domu?


O pracy zawodowej kobiet pisze w portalu legitymizm.pl Adam Wątroba:

W tradycyjnym katolickim modelu rodziny rola kobiety jest ściśle związana z wychowaniem dzieci. Chrześcijaństwo zresztą nie wniosło w tej kwestii żadnego novum, gdyż w wielu kulturach miejsce kobiety zawsze było w domu, przy dzieciach. Nawet w opisach życia ludzi pierwotnych przedstawiany jest często taki naturalny podział ról – mężczyzna, który zapewnia swojej rodzinie przeżycie (zdobywając pożywienie, wytwarzając odpowiednie ku temu narzędzia), kobieta – opiekująca się potomstwem oraz zajmująca czynnościami pomocniczymi wobec swojego męża, które dadzą się pogodzić z opieką nad dziećmi: produkcją odzieży, zbieractwem. Użyłem tutaj określenia naturalny podział, gdyż wynika on z konkretnych cech i predyspozycji typowych dla danej płci. Myślę, że nie ma potrzeby tłumaczyć w tym miejscu Czytelnikom, dlaczego to mężczyzna, a nie kobieta, polował na mamuty.

Zapraszamy do lektury!

,