Wychowanie do patriotyzmu


Zadumać się można jedynie nad tym, że „Katechizm polskiego dziecka” trafia na Youtube pod hasłem „Wychowanie naziola”.