WYŚLIJ PROTEST – Władze Łodzi finansują seksedukację młodzieży


WYŚLIJ DO:

Urząd Miasta Łodzi

90-926 Łódź
ul. Piotrkowska 104

tel.: +48 (42) 638-40-00
fax: +48 (42) 638-40-04

uml@uml.lodz.pl

DO WIADOMOŚCI:

Kuria Metropolitalna Łódzka

kuria@archidiecezja.lodz.pl,

kurialo@lodz.opoka.org.pl

WYŚLIJ DO ZNAJOMYCH !

Szanowni Państwo,

Stanowczo protestuję wobec zaangażowania miasta Łodzi w edukację seksualną dzieci gimnazjalnych!

Jak donoszą media (Polskie Radio, „Seks w Łodzi za darmo” z 24 listopada br.), Łódź jako pierwsze miasto w Polsce będzie finansować edukację seksualną w gimnazjach z pieniędzy gminy. Na ten cel łódzkie władze przeznaczyły 36 tysięcy złotych.

Edukacja seksualna szczególnie tak młodych osób może doprowadzić do fatalnych konsekwencji, jak to się stało choćby w Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzaniu edukacji seksualnej towarzyszy m.in. coraz większa rozwiązłość seksualna nastolatków oraz wzrost zachorowań na choroby weneryczne. Istnieje uzasadniona obawa, że zajęcia takie staną się w konsekwencji deprawacją łódzkich gimnazjalistów poprzez rozbudzenie nadmiernego zainteresowania tą intymna sferą oraz zachęcą do wczesnych kontaktów seksualnych.

Pragnę przypomnieć, że gimnazjaliści to młodzież w wieku 13-16 lat. Nieletni w tym wieku chronieni są prawem, a kontakty seksualne z osobą, która nie ukończyła 15. roku życia są karane. Art. 200. § 1. Kodeksu Karnego stanowi: „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Dalej w § 2. czytamy: „Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej”.

Czy władze Łodzi chcą swoimi działaniami zachęcać młodych ludzi do działań niezgodnych z prawem i moralnością?

Nie zgadzam się na edukację seksualną w łódzkich szkołach i apeluję, aby władze Łodzi wycofały się z finansowania tego typu przedsięwzięć ze środków publicznych.

Z poważaniem,

,