Wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży


Módlmy się za kapłanów

Dzięki nim możemy żyć życiem sakramentalnym. Dzięki nim zyskujemy łaskę uświęcającą i bliskość Jezusa w Eucharystii.

Pełnią wielogodzinne dyżury w konfesjonałach. Głoszą rekolekcje. Są do dyspozycji wspólnot. Prowadzą Lud Boży.

W Polsce są wciąż jeszcze dość łatwo dostępni. Tworzą strukturę Kościoła. Angażują się w różne dobre dzieła. Zabierają głos w sprawach publicznych.

Popełniają błędy. Czasem rozczarowują. Niekiedy sieją zgorszenie. Jak my wszyscy.

Kapłan z ludu wzięty, dla ludu jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga.

Bóg uzdalnia powołanych.

Z Jego woli otrzymali dar kapłaństwa.

W noc ostatnią, przy Wieczerzy,
z tymi, których braćmi zwał,

sam Dwunastu się powierzył,
i za pokarm z Rąk Swych dał.

Jutro święto kapłanów. Módlmy się za nich.