Zmartwychwstał Pan i żyje w nas!


 

Zarówno niewiasty, jak i uczniowie mogli oglądać jaśniejące Oblicze Zmartwychwstałego. Dziś Jezus Chrystus ukazuje swe Oblicze nam wszystkim. Przyjmujmy z radością ten dar!

Niech nasze oczy będą zdolne dojrzeć miłosierdzie i przebaczenie tam, gdzie jest grzech, niech w każdym człowieku widzą obraz samego Boga. Przyjmijmy na nowo do serc to radosne orędzie, że Jezus powstał i nieśmy je do serc wszystkich ludzi.

Maryja, radująca się Królowa nieba, odzwierciedlenie wszelkiej świętości niech będzie wzorem cichej i wiernej obecności przy Jezusie.

Pokrzepieni przez naszego Pana wyruszmy głosić światu Jego Zmartwychwstanie – bo Życie zwyciężyło na zawsze.

 

,