Pan nam mówi, jak mamy prosić o Jego błogosławieństwo


 

Kluczowe jest pytanie, czy wierzysz, że słowo spisane w Piśmie Świętym jest słowem samego Boga i że Bóg jest prawdomówny. Czy ufasz przekazowi proroków i zauważyłeś, że Bóg potwierdzał ich prawdomówność wieloma znakami. Jeśli wierzysz że tak jest, to zachęcam Cię, abyś wrócił do pierwszego czytania z pierwszego dnia nowego, 2016, roku. Jest to czytanie z Księgi Liczb 6, 22-27:

„Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił.”

Te słowa mogą stać się Twoją modlitwą.

Pan jest Bogiem wszystkich, którzy wierzą Jego Słowu i wzywają Jego Imienia. Wybierajmy Boga w naszym życiu, a staniemy się narodem wybranym – błogosławionym ,który przyniesie owoce miłe Panu. Módlmy się i błogosławmy wzajemnie właśnie tymi słowami .

Marcin Migas