Tag: modlitwa

 • Co tam, panie, na Synodzie? (Czyli o świeckich w Kościele)

  Co tam, panie, na Synodzie? (Czyli o świeckich w Kościele)

    Sobór Watykański II zaprosił świeckich do większego (niż uprzednio) zaangażowania w życie Kościoła. Tak bywa interpretowana np. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Wypowiadał się też wielokrotnie na ten temat św. Jan Paweł II np. w adhortacji Christififeles laici (O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie). W Kościele […]

 • Warto pościć

  Warto pościć

    Dlaczego? 1. Tę drogę do celu wskazuje Jezus uczniom, gdy rozczarowani faktem, że nie wszystkie złe duchy są im posłuszne, zwrócili się do Niego. „Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”. (Mk 9, 28b-29) Analogiczne zdanie zajduje się też w Ewangelii św. Mateusza: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i […]

 • Pan nam mówi, jak mamy prosić o Jego błogosławieństwo

    Kluczowe jest pytanie, czy wierzysz, że słowo spisane w Piśmie Świętym jest słowem samego Boga i że Bóg jest prawdomówny. Czy ufasz przekazowi proroków i zauważyłeś, że Bóg potwierdzał ich prawdomówność wieloma znakami. Jeśli wierzysz że tak jest, to zachęcam Cię, abyś wrócił do pierwszego czytania z pierwszego dnia nowego, 2016, roku. Jest to […]

 • 54 czyny miłosierdzia

  54 czyny miłosierdzia

  Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. (Mt, 9, 11-13) Bogaty w miłosierdzie […]

 • 10 powodów do odmawiania różańca

  10 powodów do odmawiania różańca

  Motywacja jest kluczem do wykonania jakiegokolwiek wartościowego przedsięwzięcia. Wielcy mężowie oraz wielkie niewiasty mają jasne cele i silne motywacje. Wiedzą, czego chcą i mają wyraźny plan przed sobą. Naczelni dyrektorzy, w cieszących się sukcesem przedsiębiorstwach, wiedzą, gdzie zmierzają; mają plany, terminy do wykonania i konkretne kroki do osiągnięcia tych celów.  Profesjonalni sportowcy posiadają determinację do […]

 • 12 dróg do gorliwości

  12 dróg do gorliwości

    Trwa kryzys mężczyzny-katolika. Znaczna liczba mężczyzn, niegdyś ochrzczonych, porzuciła Kościół. Wielu spośród tych, którzy pozostali, to „katolicy okazjonalni” ̶  mężczyźni, którzy nie znają katolickiej wiary ani jej nie praktykują. Duża skala zjawiska – mężczyzn, którzy odeszli od Chrystusa i Kościoła – owocuje przyspieszonym rozkładem postmodernistycznego społeczeństwa. Lista przykładów jest długa: rzeź niemowląt w łonach […]

 • Rodzina znakiem

  Rodzina znakiem

  Czy katolickie rodziny powinny czymś się wyróżniać? Co powinno je wyróżniać? Kościół stawia sobie te pytania, szczególnie w świetle nadchodzącego Światowego Spotkania Rodzin i synodu. Nie ośmielam się dawać definitywnych odpowiedzi, ale chciałbym zasugerować pięć najważniejszych wskaźników, które powinny cechować rodzinę katolicką. Rodziny katolickie razem praktykują. Eucharystia jest źródłem głębokiej miłości, do jakiej wezwane są […]

 • Ave Verum Corpus

  Ave Verum Corpus

  Cześć dla Najświętszego Sakramentu winna być wśród wyznawców Kościoła Katolickiego oczywista. Każdy, kto ma za sobą przygotowanie do I Komunii Świętej, był uczony, czym jest Najświętszy Sakrament. A jednak… Zastanawiające jest, że nie wszystkich rażą modne ostatnio nowości w liturgii. A jednak słyszy się tu tu i ówdzie dziwne rzeczy. Np. machanie chorągiewkami przez dzieci […]