10 powodów do odmawiania różańca


Young man silently praying at his bedside with his rosary
Young man silently praying at his bedside with his rosary

Motywacja jest kluczem do wykonania jakiegokolwiek wartościowego przedsięwzięcia. Wielcy mężowie oraz wielkie niewiasty mają jasne cele i silne motywacje. Wiedzą, czego chcą i mają wyraźny plan przed sobą. Naczelni dyrektorzy, w cieszących się sukcesem przedsiębiorstwach, wiedzą, gdzie zmierzają; mają plany, terminy do wykonania i konkretne kroki do osiągnięcia tych celów.  Profesjonalni sportowcy posiadają determinację do zwycięstwa. Analizują słabe punkty przeciwników, bazując na ich własnej sile, dążą do zwycięstwa. Dlatego też, osiąganiu dowolnego celu, musi towarzyszyć jasny plan i silna motywacja. 
DUCHOWE CELE I ZADANIA
Nasz cel jest prosty – dostać się do Nieba. Jednym z najbardziej skutecznych środków do wiecznego zbawienia, jest modlitwa. Tym, czym jest tlen dla naszych płuc, jest również modlitwa dla naszej duszy. Z tego też powodu, św. Augustyn twierdził: „Ten, kto modli się dobrze, żyje dobrze; ten, kto żyje dobrze, umiera dobrze; ten, kto umiera dobrze, cały jest dobry.”
Istnieją potężne środki i pośrednicy przed tronem Bożym, którzy mogą pomóc nam w dostaniu się do nieba, jak i życiowej modlitwie, motywując nas do skupienia energii na samym Bogu – św. Maryja Dziewica jest najpotężniejsza.
ULUBIONA MODLITWA MARYI
Nasza Pani upodobała sobie szczególnie dwie modlitwy, wypełniające jej serce radością: „Zdrowaś Maryjo.” oraz „Różaniec Święty.” Dlatego też, pozwól sobie przedstawić 10 powodów, motywujących do odmawiania różańca. 
1. MATKA FATIMSKA – Matka Boża objawiła się w Fatimie (Portugalia), sześć razy trójce dzieci: Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji. W każdym z 6 ukazań się, Matka Boska, prosiła, żeby odmawiali różaniec. 
2. JEJ TYTUŁ – Ostatecznie, po zakończeniu objawień, św. Maria określiła się tytułem „Matki Bożej Różańcowej.” Co też jest uzasadnieniem dla odmawiania różańca.
3. ŚW. JAN PAWEŁ II – Ten wspaniały święty naszych czasów, jak i duchowy gigant, mocno przekonywał cały świat do modlitwy różańca. W jego pismach, Wikariusz Chrystusowy, wzywał do modlitwy różańcowej. Sam papież, na początku swego pontyfikatu stwierdził, że różaniec to jego ulubiona modlitwa.
4. W IMIĘ RODZINY –  W swoich pracach, Jan Paweł II, wspomniał również, że odmawiamy różaniec dla dobra instytucji rodziny, która znajduje się w kryzysie. Wraz z rosnącą liczbą rozwodów i separacji małżonków, legalizacją związków jedno-płciowych, czy znaczną liczbą dzieci pozbawionych opieki, bardziej niż kiedyś, musimy modlić się za pomocą różańca. „Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem.” – Patrick Peyton (Sługa Boży Kościoła katolickiego, duchowny, propagator różańca).
5. DLA ŚWIATOWEGO POKOJU – Wydarzenia minionych lat, I i II wojna światowa, liczne ataki terrorystyczne, lokalne konflikty, klęski głodowe, spowodowane najczęściej wojną i terrorem, udowodniły, że świat bez modlitwy, to świat zła. Sługa Boży, arcybiskup Fulton John Sheen, twierdził, że głównym powodem wielu wojen, prowadzonych przez człowieka, są grzechy w jego sercu. Grzech jest powodem wojny, modlitwa przepełnia naszą duszę pokojem i harmonią z otaczającym światem. 
6. DLA RATUNKU NASZYCH DZIECI – Nigdy nie żyliśmy w społeczeństwie z tyloma zagrożeniami, szczególnie dotyczącymi naszych dzieci i młodzieży. Czystość duchowa, jak i cielesna jest wielką wartością. Żyjemy w świecie, gdzie reżimowe media, nowoczesne szkoły, agencje reklamowe, starają się seksualizować każdy aspekt naszego życia, równolegle twierdząc, że nie ma w tym nic złego. Musimy chronić dzieci przed „postępowym” myśleniem i uczyć je tego, co naprawdę istotne dla ich rozwoju, nie tylko duchowego. Najlepszą metodą jest tu modlitwa, w tym przypadku różańcowa.
7. BY WALCZYĆ Z NASZYMI SŁABOŚCIAMI – W wyniki grzechu pierworodnego, nabywanego w czasie poczęcia, stajemy się naznaczeni. Nasze procesy myślowe, wola, stany emocjonalne są niedoskonałe, zniekształcone. Grzech powoduje ten stan, modlitwa przywraca porządek duszy. Gdy się modlimy, nasza dusza łączy się z Bogiem. Modlitwa, za wstawiennictwem świętych, może pomóc nam w naszych problemach. 
8. DLA WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU UMYSŁU I DUSZY – Kolejnym z powodów do odmawiania różańca, jest spokój naszego umysłu, serca oraz duszy, gwarantowany przez modlitwę. Wszyscy zasługujemy na gorliwie upragniony przez nasze serca spokój. Modląc się do Matki Bożej, zwanej również „Królową Pokoju” możemy to osiągnąć. 
9. TO BIBLIJNA MODLITWA – Św. Jan Paweł II głosił, że różaniec jest streszczeniem Ewangelii. Dlatego też, odmawiając dokładnie, z pokorą różaniec, poznajemy coraz lepiej Jezusa, jak i Słowo Boże, głoszone przez jego uczniów. Papież Franciszek, w swoich wielkopostnych przemówieniach wspomniał, że w świecie rozprzestrzenia się obojętność ludzka wobec drugiego człowieka, spowodowana brakiem miłości wobec Boga. 
10. POKONAĆ PRZECIWNOŚCI – Pismo Święte uczy nas, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W świecie ciągłych wyzwań i trudów życia codziennego, miewamy chwile słabości, momenty w których nie mamy już sił do dalszych działań. Bóg daje nam siłę i motywację do sukcesu. Modlitwa jest formą dziękczynienia za okazane nam łaski i dary. Największą z łask jest zbawienie, możliwe poprzez stały kontakt z Bogiem. 

za: http://www.catholicgentleman.net/2015/09/ten-reasons-to-pray-the-rosary/

, , ,