Tag: Ewangelia

  • Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę

    Czytanie z Księgi proroka Amosa (Am 7, 12-15) Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem […]