Tag: michalik

  • Abp Michalik: Ukradziono nam nasze dzieci

    Abp Michalik: Człowiek jest wolny więc może wybrać dobro, może wybrać zło. Zamiast wybierać piękno i wzrastanie, może wybrać upadek na tym polega dramat ludzkiego życia, ale na tym polega ludzka wolność. A jak wychowuje się dzisiaj nowe pokolenia? Spójrzmy – ukradziono nam nasze dzieci! Ukradziono nam dzieci? Kto to zrobił? Abp Michalik: Matki nie […]