Abp Michalik: Ukradziono nam nasze dzieci


Abp Michalik: Człowiek jest wolny więc może wybrać dobro, może wybrać zło. Zamiast wybierać piękno i wzrastanie, może wybrać upadek na tym polega dramat ludzkiego życia, ale na tym polega ludzka wolność. A jak wychowuje się dzisiaj nowe pokolenia? Spójrzmy – ukradziono nam nasze dzieci!

Ukradziono nam dzieci? Kto to zrobił?

Abp Michalik: Matki nie ma w domu, bo musi podjąć pracę zarobkową. Dzieci rodzicom ukradła nowa rzeczywistość, ulica, systemy wychowawcze. Po części szkoła kradnie dziś dziecko narodowi, skoro pozbawia się dzieci możliwości poznania polskiej współczesnej historii, szacunku do przeszłości. Niektóre środowiska intelektualne czy dziennikarskie też kradną Polsce historię  zamazując i znieważając ją, zachęcając do wstydu za wszystko, co polskie, co narodowe.

 

Źródło: rp.pl

,