O wychowaniu do czystej miłości


 

Garść truizmówserce

Rodzice muszą powrócić z edukacyjnego wygnania , na które udali się za radą ekspertów” powiedział niedawno papież Franciszek. Istotnie od wszystkiego mamy ekspertów – lekarzy, psychologów, terapeutów, pedagogów. Wielu rodziców traci wiarę w swoje umiejętności w zakresie wychowania. Inni z kolei chętnie cedują swoje obowiązki na tychże. Ja mam swoją pracę – dziećmi niech zajmą się szkoła i Kościół, państwo. Tymczasem „Prawo – obowiązek rodziców do wychowania dzieci wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny” (Jan Paweł II). Szkoła, Kościół, harcerstwo, służba zdrowia pełnią tu funkcję służebną.

Jak wychowywać dzieci do czystości?

Słowa uczą, przykłady pociągają. Jesteśmy obserwowani przez nasze dzieci. W domu, wśród swoich. Dzieci słuchają naszych dowcipów, komentarzy, rozmów, interesują się książkami, które czytamy, filmami, które oglądami. Wychwytują wartości, które uważamy za istotne. Przykład naszego życia jest prawdopodobnie decydujący. Największą pomocą, jaka w tej dziedzinie rodzice mogą okazać dzieciom jest ich własna wielkoduszność w przyjęciu daru życia.

Dzieciom należy ofiarować czas i to czas dobrej jakości. Czas, kiedy mają do nas dostęp, mogą otworzyć się, zaryzykować trudne pytania.

Małym dzieciom należy zapewnić okres niewinności, chronić je przed nachalnością kultury ciała, chronić przed skrzywieniem ich psychikę. W miarę jak rosną, wchodzą w inne środowiska. Nie uchronimy dzieci przed złym wpływem – wychowujemy je, by stawały się coraz bardziej niezależne i podejmowały mądre decyzje.

Kształtować właściwe pojęcia. By dziecko mogło podejmować mądre decyzje, musi mieć właściwy system pojęć i wartości. Współcześnie celowo rozmywa się znaczenie słów – na przykład wartość osoby sprowadza się do jej seksualnej atrakcyjności. Tymczasem piękno miłości polega na tym, że jest wymagająca, bo jej celem jest prawdziwe dobro człowieka.

Trzeba uświadamiać dzieciom, że ich wybory mają charakter moralny, stosując przy tym argumentację zarówno racjonalną, jak i z poziomu wiary.

Praca nad sobą. Czystość jest cnotą, więc wymaga pracy. Trzeba o nią walczyć. W każdym momencie życia, w każdym stanie. Bóg nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwych. Czystość jest możliwa. Jak o nią dbać?

     1. Dyscyplina myśli i zmysłów. Unikanie okazji do grzechu.
     2. Zachowanie skromności, wstydliwości w stroju i zachowaniu.
     3. Właściwe dobieranie: książek, filmów, pism.
     4. Właściwe gospodarowanie myślami: odkrywanie przed dziećmi zainteresowań artystycznych, naukowych, kulturalnych.
     5. Właściwe gospodarowanie czasem: zajęcia sportowe, wolontariat,.
     6. Życie modlitwą, sakramentami, nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny.

Warto pamiętać. Jeszcze bardziej warto wprowadzić w życie. Jeśli zaniedbywaliśmy – zacząć od dziś.