Papieska encyklika: za życiem, przeciw kontroli urodzeń, przeciw ideologii gender


papiez_franciszek

Klimat się zmienia, mówi papież Franciszek w nowej encyklice Laudato si opublikowanej 18.06.2015r. I ta zmiana stanowi jedno z fundamentalnych wyzwań, przed którymi stoi dziś ludzkość. Tekst dokumentu zawiera 180 stron. Jest to jedna z najdłuższych encyklik w historii i zawiera wiele fascynujących fragmentów dotyczących troski o stworzenie.

Nowa encyklika kontynuuje myśl papieży Benedykta i Jana Pawła II wiążącą szacunek dla natury z szacunkiem dla życia od poczęcia i rodzajem danym człowiekowi przez Boga. Papież zdecydowanie potępia ideę redukowania ludzkiej populacji ze względu na troskę o środowisko. Istnieje zagrożenie, że bogaty tekst encykliki – naszpikowany złowieszczymi ostrzeżeniami dotyczącymi klimatu – stanie się narzędziem w rękach aktywistów, których agendy proponują kontrolę urodzeń. Już teraz mainstreamowe media rozwodzą się nad „ekologiczną” encykliką, ignorując fragmenty dotyczące życia.

Kontrola urodzeń. Papież poświęca dwa akapity na obalenie tezy, ze kontrola urodzeń jest właściwym środkiem do walki ze zmianami klimatycznymi lub degradacją środowiska naturalnego.

Wyśmiewa tych, którzy nie potrafią zaproponować innego rozwiązania problemów ekologicznych niż ograniczenie wzrostu ludzkiej populacji. Ubolewa nad międzynarodową presją wywieraną na kraje rozwijające się poprzez uzależnianie pomocy ekonomicznej od rozwiązań dotyczących „zdrowia reproduktywnego”. Sugeruje, że rozwój demograficzny jest w pełni zgodny z rozwojem zrównoważonym. Obwinia się wzrost populacji zamiast wyszukanego konsumpcjonizmu bogatych – to jeden ze sposobów na unikanie problemu.

Pro life. Papież Franciszek mówi: „Jako, że wszystko jest ze sobą powiązane ochrona przyrody jest nie do pogodzenia z usprawiedliwianiem aborcji”.Zwraca również uwagę na fakt, że „podczas gdy niektóre ekologiczne ruchy stają w obronie integralności środowiska naturalnego, słusznie domagając się ograniczenia badań naukowych, jednocześnie zawodzą, gdy chodzi o stosowanie tej samej zasady w odniesieniu do ludzkiego życia.

Szacunek dla środowiska oznacza szacunek dla płci. Papież Franciszek powiązał szacunek dla przyrody z czcią dla otrzymanego od Boga rodzaju, co powinno zainteresować światowe media. „Podstawowym elementem prawdziwie ludzkiej ekologii jest nauczyć się akceptować swoje ciało, troszczyć się o nie i szanować jego najgłębsze znaczenie”. Ojciec Święty mówi o poważaniu własnego ciała w jego męskości lub kobiecości, próby zacierania różnic pomiędzy płciami są niezdrowe.

To już czwarty raz, kiedy Ojciec Święty Franciszek potępił ideologię gender. Tym razem zrobił to w odniesieniu do poszanowanie środowiska naturalnego. W styczniu wyakcentował, że przymuszanie uczniów do akceptacji tej ideologi jest formą ideologicznej kolonizacji porównywalnej z hitlerowską indoktrynacją młodzieży.

Za: www.lifestenews.com