Erozja (s)praw elementarnych


sex_and_infertility
W myśli liberalnej wolność jednostki ograniczona jest jedynie przez wolność drugiej jednostki. Innymi słowy człowiekowi wolno wszystko, o ile nie ogranicza swoim działaniem praw innych.
Praw mamy w społeczeństwie demokratycznym wiele. Prawo do życia, wolności słowa, wolności religijnej. Powszechna jest również swoboda zachowań seksualnych. W imię swobody w wielu krajach zalegalizowano związki homoseksualne a także adopcję dzieci przez takie pary.
Mamy prawo wybierać swoich przedstawicieli, a ci z kolei powinni stać na straży naszej wolności. Tymczasem wolność ta jest coraz częściej ograniczana przez głośną i skuteczną w działaniu mniejszość. Np. LGBT lobby (dla niewtajemniczonych: L jak lesbijka, G jak gej, B jak biseksualista, T jak transseksualista).
Pani Dawn Stefanowicz opowiada swoją historię. Jest to historia dziecka wychowywanego przez rodziców o nieuporządkowanym życiu seksualnym. W jej wspomnieniach w domu było trzech dorosłych: mama, tata i jego kochanek. Tym samym ona sama i jej bliźniaczy brat zostali pozbawieni dzieciństwa, które jest udziałem innych dzieci, pozbawieni normalnych wzorców zachowań międzyludzkich. Widywali natomiast rzeczy, o których inne dzieci nie mają – na szczęście – pojęcia: gejowską pornografię, praktyki sadomasochistyczne, seks grupowy etc. Osamotniona w domu i poza nim (miała niejasną świadomość, że to wszystko nie jest normalne), autorka tej opowieści dopiero w dorosłym życiu uświadamia sobie, jak niszczący wpływ na jej psychikę miało wychowanie w środowisku gejowskim.
Opowieść tej pani jest ważna. Nie tylko dla niej samej. Pokazuje ona, jak wielkim kłamstwem jest głoszone często przekonanie, że społeczność gejowska jest całkiem normalna, a dzieci wychowują się w niej szczęśliwie. Przekonanie to jest w świecie zachodnim rozpowszechnione, a kwestionowanie jego prawdziwości niemodne, czy wręcz niebezpieczne. W Kanadzie, skąd pochodzi pani Stefanowicz, za wypowiedzi o charakterze “homofobicznym” można zostać zwolnionym z pracy i stanąć przed sądem. “Wolność zgromadzeń i wypowiedzi dotyczących małżeństwa kobiety i mężczyzny, rodziny oraz seksualności jest teraz ograniczona” (D. Stefanowicz).
Opowieść tej pani pokazuje również, jak działa terror grupy, której udało się podporządkować wiele sektorów życia społecznego jej celom. I czym skutkuje bierność społeczeństwa.
Jan Paweł II uczył, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Jesteśmy tego świadkami.

Na podstawie:

http://www.cnsnews.com/commentary/dawn-stefanowicz/warning-canada-same-sex-marriage-erodes-fundamental-rights

https://www.facebook.com/AllianceDefendingFreedom/videos/10153670311213417/?__mref=message_bubble