W dobrej i złej doli


 

Bywa, że we współczesnym społeczeństwie trudno znaleźć mężczyznę skorego do małżeństwa. Czemu wielu z nich nie pragnie stałego związku?

Wiele młodych kobiet nadal marzy o mężczyźnie, który skłonny byłby oddać się im całkowicie w miłości, deklarując publicznie, że wyrzeka się wszystkich innych na resztę swojego życia. Wydaje się, że rzadziej spotyka się mężczyzn gotowych do takiego oddania. Mężczyzna jest szczęśliwszy żyjąc z dziewczyną, która wiąże się z nim emocjonalnie i seksualnie, nie domagając się publicznych obietnic.

Czemu tak się dzieje?

1. Zjeść ciastko i mieć ciastko

Niektórzy młodzi ludzie sądzą, że kontakty seksualne przed ślubem pomogą im w wyborze partnera, który będzie „dopasowany” emocjonalnie i seksualnie.

Wynik badań dotyczących „życia przed ślubem” sugerują, że bardzo często są to oczekiwania błędne, a małżeństwa, które poprzedza kohabitacja, częsciej kończą się rozpadem.

Oto wyniki badań przeprowadzony w 2015 roku w Wielkiej Brytanii.

 

WHICH COUPLES STAY TOGETHER?

Żródło: marriagefoundation.org.uk, Benson, March 2015

Wykresy pokazują stosunek par pozostających razem (ciemniejszy kolor) do tych, które się rozstają (jaśniejszy kolor).

76% małżeństwa zawarte przed przyjściem na świat dzieci;

44% narodziny dziecka poprzedzają w sposób bezpośredni zawarcie małżeństwa;

31% związki nielegalizowane mimo przyjścia na świat dzieci.

Związki na próbę prowadzą często do serii krótkich przelotnych relacji i wielu mężczyzn gubi się w tym scenariuszu, gdyż takie relacje nie zaspokajają w pełni, ani też nie stwarzają dobrych warunków do ojcostwa.

Wierność jest jednym z przymiotów Boga, więc dochowując wierności doświadczamy Bożego błogosławieństwa.

Niektórych błogosławieństw nigdy nie doświadczymy, o ile nie zdecydujemy sie na poświęcenie. Radości i wyzwania rodzicielstwa dostępne są tylko rodzicom oddanym swojemu powołaniu. Dzieci rozkwitają w bezpiecznym srodowisku. Oczywiście ważne jest, by roztropnie dokonywać wyborów. Kiedy jednak małżeństwo zostało zawarte, staje się ono częścią nie tylko ludzkiego, ale i Bożego planu – planu pełnego Bożej dobroci i mądrości. W sercu Boga jest pełne wiary oddanie ludziom. W spełnianiu tego oddania w małżeństwie odzwierciedlamy jeden z przymiotów Boga, który On sam pokazał nam przez Swojego Syna w Jezusie Chrystusie.

2. Doświadczenie rozpadu rodziny

Niektórzy doświadczyli rozpadu swojej rodziny. Obawiają się powtórzenia tego samego scenariusza w dorosłym życiu, nie chcą tego samego rozczarowania.

Dla tych niech zachętą będzie świadomość, że z Bożą pomocą, nie jesteśmy skazani na pułapkę błędu popełnionego przez poprzednie pokolenia. Plany Boże są godne zaufania. Warto modlić się i rozmawiać o swoich lękach z małżeństwami, które zasługują na szacunek.

3. Małżeństwo jest staroświeckie

Wielu wyraża przekonanie, że małżeństwo to coś staroświeckiego i niekoniecznego.

Ci powinni przyjrzeć się badaniom, które pokazują, jak funkcjonują różnego rodzaju związki w dzisiejszym świecie: jaki wpływ mają na zdrowie i szczęście, zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki.

Bóg jest ten sam. Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki, jak przypomina nam List do Hebrajczyków. Nie ma nic staromodnego w Bożych rozwiązaniach. Jeśli współczesny świat je odrzuca i krytykuje, to świata strata, a raczej tragedia. Nie dajmy się oślepić światu. Małżeństwo jest dobrem, które otrzymaliśmy od Boga. Jednym z wielu, ale bardzo ważnym.

za: https://lovewiseonline.org/why-dont-men-like-to-commit/

,