„Homomałżeństwa” – zmiana nastrojów


PewResearchCenter (niezależny sex_and_infertilityośrodek badań społecznych) opublikował wyniki badań dotyczących przekonań Amerykanów odnośnie legalizacji związków homoseksualnych na przestrzeni od 2001 – 2015 roku. Okazuje się, że poparcie dla tych związków wzrosło znacząco: w 2001 roku przeciw legalizacji „homomałżeństw” opowiadało się 57% Amerykanów, podczas gdy zaledwie 35% było za. Dziś, w 2015 roku proporcje są niemal odwrotne: 55% za, 39% przeciw.

Badania uwzględniają różne czynniki. Jednym z nich jest wiek respondentów. Generalnie im starsi – tym mniejsza ich tolerancja dla omawianych rozwiązań prawnych. Wśród najmłodszych poparcie jest największe – aż 70%.

Innym czynnikiem jest zaangażowanie religijne respondentów. Największe poparcie dla legalizacji małżeństw tej samej płci prezentują osoby religijnie indyferentne (82% w 2015 roku). Najbardziej przeciwni są biali protestanci (ewangeliccy) – jedynie 24% z nich popiera „małżeństwa” homoseksualne. Co do katolików, to blisko 6 na 10 popiera dziś legalizację związków tej samej płci.

Badający biorą pod uwagę także poglądy polityczne. Tu zależność jest dość logiczna: republikanie są zdecydowanie bardziej konserwatywni od demokratów.

Kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą, mawiał ponoć Goebbels. Najwyraźniej wielu Amerykanów, karmionych przez wiele lat homo propagandą uwierzyło w jej przekaz. Oczywista prawda, że „mężczyzną i kobietą stworzył ich”, przestała być oczywista nawet dla chrześcijan.

Źródło: http://www.pewforum.org/2015/07/29/graphics-slideshow-changing-attitudes-on-gay-marriage/