Autor: Bogna Białecka

  • Dziewczynki rapują inaczej niż świnki…

    Dziewczynki rapują inaczej niż świnki A było to tak: na zajęciach teatralnych w szkole (klasa 3) dzieci przygotowują przedstawienie. Jeden z kolegów zaproponował wymyślony przez siebie rap (występuje w nim jako prosiak). Natchnęło to Dobrusię i… wymyśliła polemikę. No a przeuroczy rezultat możecie obejrzeć tu właśnie.

  • Bliźnięta – takie same, czy jednak różne?

    Bliźnięta – takie same, a jednak inne. Widzimy je często jako jedno, co jest tym łatwiejsze, gdy są jednojajowe, a więc bardzo podobne. A jednak uczmy się widzieć w nich dwie odrębne istoty ludzkie o własnych odmiennych cechach osobowości. Przyjrzyj się uważnie bliźniętom na filmie – takie same… a jednak inne.

  • Wychowanie do ojcostwa

    „Od najwcześniejszych lat życia rodzice  przygotowują dziecko do pełnienia roli ojca, na co składa się wiele aspektów i działań. Pamiętajmy, że nie chodzi o to, że zakładamy, iż wszyscy chłopcy się ożenią i zostaną ojcami (różne są drogi w życiu…), jednak każdemu chłopcu potrzebne są cechy ojcowskie w przyszłości, gdyż patrząc statystycznie większość założy rodziny.” […]