Kilka myśli co nie nowe


Wielu liberalnie nastawionych katolików zadaje pytania o rolę kobiet w Kościele. „W zarządzie są sami mężczyźni, podczas gdy kobiety wykonują ciężkie i niewdzięczne prace. Dlaczego kobiety nie mogą sprawować funkcji kapłańskich?”

Ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli (a pragnienie to nie zostało w znacznym stopniu zrealizowane), by laikat uświęcał świat. Rolą kapłanów jest uświęcanie wiernych poprzez słowo i sakramenty tak, by katoliccy prawnicy, przedsiębiorcy, przywódcy, pisarze, dziennikarze, rodzice i nauczyciele czynili świat miejscem świętym. Objawienie św. Jana zawiera obraz niebieskiego Jeruzalem, w którym ulice są ze złota a bramy z pereł, lecz nie ma w nim świątyni. Rzecz w tym, że miasto samo stało się świątynią – miejscem oddawania czci Bogu. Jaka jest więc rola kobiet w Kościele? W jaki sposób kobiety mogą uzyskać większy wpływ na rzeczywistość? Poprzez stawanie się świętymi, które przemieniają świat! Święte: Teresa z Lisieux, Bernadetta z Lourdes, Edyta Stein, Matka Teresa z Kalkuty, Faustyna Kowalska miały większą realną siłę niż biskupi w ich czasach. Nasza uwaga nie powinna kierować się na duchowieństwo a na świętość!

Ludzie spoza Kościoła kwestionują prawo duszpasterzy do wypowiadania się w niektórych sprawach: „Czy to nie dziwne, że ci, którzy nie mają rodzin, ustanawiają standardy moralne obowiązujące rodziny?”

Księża mają rodziny. Są zaślubieni ludziom, którym służą. Mają duchowe dzieci. Celibatu nie należy rozumieć czysto negatywnie. On jest wyrzeczeniem się małżeństwa i rodziny w sensie dosłownym, ale wyrzeczeniem podjętym dla większego dobra, dla rodzicielstwa szerzej rozumianego, obejmującego wielu, bardziej trwałego. Osobiste wyrzeczenie czyni księży szczególnie upoważnionymi do udzielania porad rodzinom. Celibat i małżeństwo to drogi równoległe. Celem jednej i drugiej jest świętość.

Katolik widzi rzeczywistość w sposób nadprzyrodzony – w kategoriach teologicznych i duchowych. Zmierza do świętości drogą służby jako kobieta lub mężczyzna, w małżeństwie lub w samotności.

Inspiracja:

http://www.wordonfire.org/resources/article/brian-williams-chris-matthews-and-letting-the-fly-out-of-the-fly-bottle/4939/

,