Archiwum dla autora

Kapłani, prorocy i królowie

Kapłani, prorocy i królowie

Jednym z powodów, dla których lubię Święto Chrztu Pańskiego, jest to, że mogę przy tej okazji rozważać nasz chrzest. Większość z nas prawdopodobnie nie zna daty własnego chrztu, a przecież – z chrześcijańskiego punktu widzenia – nie ma ważniejszego dnia. Tego dnia zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Dzięki temu możemy uczestniczyć w Jego synowskiej relacji [...]
5 zasad komentowania wypowiedzi Papieża

5 zasad komentowania wypowiedzi Papieża

Podczas wizyty na Słowacji papież Franciszek z żalem wspomniał „znaczący katolicki kanał telewizyjny, który nie waha się notorycznie mówić źle o papieżu”. Watykańscy dziennikarzy natychmiast zidentyfikowali amerykański kanał EWTN, założony w Alabamie w 1981 roku przez nieżyjącą już Matkę Andżelikę. ”Osobiście zasługuję na ataki, jako że jestem grzesznikiem” [...]
Eucharystia – co należy pamiętać?

Eucharystia – co należy pamiętać?

Góra Tabor Lektura szóstego rozdziału Ewangelii wg św. Jana pozwala rozważyć czym jest Eucharystia. Otwórzmy Pismo święte i – korzystając z spokojnych letnich dni – nabożnie odczytajmy szósty rozdział Ewangelii Janowej. Może to zająć nieco czasu, ale to jeden z najgłębszych tekstów dotyczących znaczenia Eucharystii. Specyfiką Ewangelii Janowej jest, że nie zawiera opisu [...]
Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę

Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę

Czytanie z Księgi proroka Amosa (Am 7, 12-15) Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”.I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, [...]
Dlaczego jestem katolikiem?

Dlaczego jestem katolikiem?

Dlaczego jestem katolikiem? Jak można być katolikiem we współczesnym świecie? Jak wierzyć w świętość Kościoła po lawinie skandali seksualnych? Jak przyznawać się do instytucji tak skompromitowanej? Takie pytania stawia głośno autor poczytnej w USA książki, Brandon Vogt w przedmowie do kolejnego jej wydania. I daje odpowiedź. Autor nie wychował się w Kościele katolickim. Wszedł [...]
Chrystus zmartwychwstał

Chrystus zmartwychwstał

    Chrystus zmartwychwstał, upadły demony! Chrystus zmartwychwstał, radują się aniołowie! Chrystus zmartwychwstał, tryumfuje życie!   Z okazji Świąt Wielkiej nocy pragniemy życzyć, by Chrystus, który przywraca nam życie w Bogu, ożywia nadzieję, obdarza radościa pośród udręk tego świata – dotknął naszych serc, czynił nas świadkami.
Zostańcie z nami – o ewangelizacji „niezrzeszonych”

Zostańcie z nami – o ewangelizacji „niezrzeszonych”

  Marek Jędraszewski podczas modlitwy pokutnej kapłanów Archidiecezji Krakowskiej w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej wskazał, ile osób w ostatnich latach dokonywało apostazji. W głoszonej homilii zaznaczył, że „średnio w skali roku w Archidiecezji Krakowskiej taki akt składało 50-60 osób, w roku 2019 natomiast już 123, a w 2020 r. aż 445”. – Róbcie wszystko, [...]
Liturgia Godzin w pigułce

Liturgia Godzin w pigułce

    Liturgia Godzin jest tym, na co wskazuje jej nazwa: liturgią psalmów i modlitw recytowanych o określonych porach dnia. Jej celem jest uświęcenie konkretnego dnia i wszelkich ludzkich działań. Powtarzając określone modlitwy każdego dnia o wyznaczonych porach, a nawet nocy, Kościół podejmuje wysiłek ciągłego zwracania się do Boga. Zamysł jest piękny. Chciałoby się [...]
Kocham moją parafię

Kocham moją parafię

Początki nie były łatwe. Kościół na obrzeżach blokowiska. Dla osoby wychowywanej religijnie w klimatycznym barokowym wnętrzu, ociekającym złotem, bogatym w ornamenty, wypełnionym figurami świętych i pamiątkami przeszłości, współczesne budownictwo sakralne jest żałośnie ubogie. Obcy księża, obcy ludzie. Życie sakramentalne dzieci, katecheza. Przygotowania, spotkania, dostarczanie [...]
Często mylisz imiona? I dobrze!

Często mylisz imiona? I dobrze!

Do wielu z nas zwracano się błędnie: rodzice mylą imiona dzieci, przyjaciele mylą imiona bliskich znajomych, co najdziwniejsze, zdarza się mylić imiona byłych i obecnych sympatii. Jest to zdarzenie tak częste, że stało się żartem powtarzanym przez kulturę masową. Mimo że etykieta domaga się od nas poprawności w tym względzie, pomyłki zdarzają się nam znacznie częściej niż [...]
Diaboliczny koncept.  Jak kultura gejowska promuje molestowanie?

Diaboliczny koncept. Jak kultura gejowska promuje molestowanie?

  W styczniu 1988 roku około dwustu aktywistów spotkało się pierwszej w swoim rodzaju „naradzie wojennej”, aby opracować narodową strategię działania agendy LGBT. Zasadniczym celem, zgodnie z dokumentem końcowym, była zakrojona na szeroką skalę kampania medialna promująca pozytywny wizerunek gejów i lesbijek1. Rok później, dwóch absolwentów Harvardu, gejów, uczestników [...]
Drodzy Przyjaciele

Drodzy Przyjaciele

  Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy życzyć, by Chrystus, który przez Krzyż przywraca nam życie w Bogu, ożywia nadzieję, obdarza radością pośród udręk tego świata – dotknął naszych serc, czynił nas świadkami swego Zmartwychwstania.   Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!
Wielki Tydzień w naszych domach

Wielki Tydzień w naszych domach

  Z całą pewnością będzie inaczej niż zwykle. Nie wybierzymy się całą rodziną do kościoła. Triduum paschalne przeżyjemy jednak raz jeszcze. Czas święty nam dany.   Oto propozycja do wykorzystania:   Niedziela Palmowa Zrobić z gałązek małą palmę. Głowa rodziny lub najstarszy w niej winien ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i [...]
Kilka myśli o Kościele w czasie zarazy

Kilka myśli o Kościele w czasie zarazy

Na jednym z portali, powszechnie uznawanym za katolicki, czytam, że decyzja biskupów o dyspensie od Mszy niedzielnej to „zniesienie przykazania Dekalogu”. Gdzie indziej piszą, że biskupi włoscy, odwołując niedzielne Msze, opuścili swoich wiernych i ulegli duchowi tego świata, Tymczasem w kościele muszę dyskutować z niezbyt grzecznym panem, który jest zbulwersowany brakiem wody święconej [...]
Z głębi naszych serc. O kapłaństwie, celibacie i kryzysie w Kościele

Z głębi naszych serc. O kapłaństwie, celibacie i kryzysie w Kościele

  Niewydana jeszcze książka kard. Saraha o angielskim tytule: „From the Depths of Our Hearts: Priesthood, Celibacy and the Crisis of the Catholic Church” (na polskie tłumaczenie musimy zaczekać), już wywołała burzę (dokładniej: gniew piekieł).   Poniżej wywiad z autorem (obszerne fragmenty).   Eminencjo, powstały znaczne kontrowersje wokół Waszej ostatniej [...]
Dlaczego zostałem katolikiem?

Dlaczego zostałem katolikiem?

    We wczesnych latach osiemdziesiątych, jako młody anglikański pastor stałem się przemytnikiem. Przekroczyłem „żelazną kurtynę” z Bibliami, książkami i lekami dla prawosławnych i katolików pozbawionych tychże. Podczas podróży do Pragi wiozłem ze sobą walizki książek teologicznych dla katolickiego podziemnego seminarium, które zapewniało klerykom możliwość nauki [...]
Nad Wołgą, nad Wisłą, Zeitgeist

Nad Wołgą, nad Wisłą, Zeitgeist

      Po klęsce powstania styczniowego wielu naszych rodaków zostało zesłanych na Wschód. Niektórzy z nich, mężowie i ojcowie zwrócili się do cara z prośbą o zgodę na zesłanie wraz z rodzinami. Car wyraził zgodę (nie z miłości do Polaków, oczywiście). Trafili do miasta Samary nad Wołgą (około 60 rodzin) i tam zamieszkali. Była to zwarta społeczność, która [...]
W żłobie położony stał się pokarmem naszym

W żłobie położony stał się pokarmem naszym

  Noc Bożego Narodzenia wypełnia nasze serca i umysły modlitwą i refleksją nad ogromem miłości Boga do człowieka. Bóg staje się małym Dzieckiem, przychodzi, aby objawić miłość Ojca do każdego człowieka. I „…tylko tych, którzy otwierają się na miłość, ogarnie światło Bożego Narodzenia. Tak było w noc betlejemską i takk jest również dzisiaj. Wcielenie Syna [...]
Co tam, panie, na Synodzie? (Czyli o świeckich w Kościele)

Co tam, panie, na Synodzie? (Czyli o świeckich w Kościele)

  Sobór Watykański II zaprosił świeckich do większego (niż uprzednio) zaangażowania w życie Kościoła. Tak bywa interpretowana np. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Wypowiadał się też wielokrotnie na ten temat św. Jan Paweł II np. w adhortacji Christififeles laici (O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie). W Kościele [...]
Cvilin

Cvilin

  Tuż za granicą polsko-czeską, jadąc na południe od strony Głubczyc, znajduje się miasteczko Krnov. Nie jest duże, ale ma swoją historię. Dość burzliwą. Nad miastem góruje wzgórze Cvilin, a na wzgórzu wznosi się kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej. To miejsce warto odwiedzić. W kościele można ujrzeć cudowny obraz, dokładniej [...]
© 2021 portal.mamaroza.pl. All rights reserved.