Autor: berenika

 • Kapłani, prorocy i królowie

  Jednym z powodów, dla których lubię Święto Chrztu Pańskiego, jest to, że mogę przy tej okazji rozważać nasz chrzest. Większość z nas prawdopodobnie nie zna daty własnego chrztu, a przecież – z chrześcijańskiego punktu widzenia – nie ma ważniejszego dnia. Tego dnia zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Dzięki temu możemy uczestniczyć w Jego synowskiej relacji do […]

 • 5 zasad komentowania wypowiedzi Papieża

  Podczas wizyty na Słowacji papież Franciszek z żalem wspomniał „znaczący katolicki kanał telewizyjny, który nie waha się notorycznie mówić źle o papieżu”. Watykańscy dziennikarzy natychmiast zidentyfikowali amerykański kanał EWTN, założony w Alabamie w 1981 roku przez nieżyjącą już Matkę Andżelikę. ”Osobiście zasługuję na ataki, jako że jestem grzesznikiem” – powiedział papież, „ale Kościół nie zasługuje […]

 • Eucharystia – co należy pamiętać?

  Lektura szóstego rozdziału Ewangelii wg św. Jana pozwala rozważyć czym jest Eucharystia. Otwórzmy Pismo święte i – korzystając z spokojnych letnich dni – nabożnie odczytajmy szósty rozdział Ewangelii Janowej. Może to zająć nieco czasu, ale to jeden z najgłębszych tekstów dotyczących znaczenia Eucharystii. Specyfiką Ewangelii Janowej jest, że nie zawiera opisu konsekracji, który znajduje się […]

 • Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę

  Czytanie z Księgi proroka Amosa (Am 7, 12-15) Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem […]

 • Dlaczego jestem katolikiem?

  Dlaczego jestem katolikiem?

  Dlaczego jestem katolikiem? Jak można być katolikiem we współczesnym świecie? Jak wierzyć w świętość Kościoła po lawinie skandali seksualnych? Jak przyznawać się do instytucji tak skompromitowanej? Takie pytania stawia głośno autor poczytnej w USA książki, Brandon Vogt w przedmowie do kolejnego jej wydania. I daje odpowiedź. Autor nie wychował się w Kościele katolickim. Wszedł do […]

 • Chrystus zmartwychwstał

  Chrystus zmartwychwstał

      Chrystus zmartwychwstał, upadły demony! Chrystus zmartwychwstał, radują się aniołowie! Chrystus zmartwychwstał, tryumfuje życie!   Z okazji Świąt Wielkiej nocy pragniemy życzyć, by Chrystus, który przywraca nam życie w Bogu, ożywia nadzieję, obdarza radościa pośród udręk tego świata – dotknął naszych serc, czynił nas świadkami.

 • Zostańcie z nami – o ewangelizacji „niezrzeszonych”

    Marek Jędraszewski podczas modlitwy pokutnej kapłanów Archidiecezji Krakowskiej w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej wskazał, ile osób w ostatnich latach dokonywało apostazji. W głoszonej homilii zaznaczył, że „średnio w skali roku w Archidiecezji Krakowskiej taki akt składało 50-60 osób, w roku 2019 natomiast już 123, a w 2020 r. aż 445”. – Róbcie wszystko, aby ten […]

 • Liturgia Godzin w pigułce

  Liturgia Godzin w pigułce

      Liturgia Godzin jest tym, na co wskazuje jej nazwa: liturgią psalmów i modlitw recytowanych o określonych porach dnia. Jej celem jest uświęcenie konkretnego dnia i wszelkich ludzkich działań. Powtarzając określone modlitwy każdego dnia o wyznaczonych porach, a nawet nocy, Kościół podejmuje wysiłek ciągłego zwracania się do Boga. Zamysł jest piękny. Chciałoby się powiedzieć, […]

 • Kocham moją parafię

  Kocham moją parafię

  Początki nie były łatwe. Kościół na obrzeżach blokowiska. Dla osoby wychowywanej religijnie w klimatycznym barokowym wnętrzu, ociekającym złotem, bogatym w ornamenty, wypełnionym figurami świętych i pamiątkami przeszłości, współczesne budownictwo sakralne jest żałośnie ubogie. Obcy księża, obcy ludzie. Życie sakramentalne dzieci, katecheza. Przygotowania, spotkania, dostarczanie dokumentów. Księża przestali być obcy. I my przestaliśmy być obcy dla […]

 • Często mylisz imiona? I dobrze!

  Często mylisz imiona? I dobrze!

  Do wielu z nas zwracano się błędnie: rodzice mylą imiona dzieci, przyjaciele mylą imiona bliskich znajomych, co najdziwniejsze, zdarza się mylić imiona byłych i obecnych sympatii. Jest to zdarzenie tak częste, że stało się żartem powtarzanym przez kulturę masową. Mimo że etykieta domaga się od nas poprawności w tym względzie, pomyłki zdarzają się nam znacznie […]

 • Diaboliczny koncept. Jak kultura gejowska promuje molestowanie?

  Diaboliczny koncept. Jak kultura gejowska promuje molestowanie?

    W styczniu 1988 roku około dwustu aktywistów spotkało się pierwszej w swoim rodzaju „naradzie wojennej”, aby opracować narodową strategię działania agendy LGBT. Zasadniczym celem, zgodnie z dokumentem końcowym, była zakrojona na szeroką skalę kampania medialna promująca pozytywny wizerunek gejów i lesbijek1. Rok później, dwóch absolwentów Harvardu, gejów, uczestników spotkania, Marshal Kirk and Hunter Madsen, […]

 • Drodzy Przyjaciele

  Drodzy Przyjaciele

    Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy życzyć, by Chrystus, który przez Krzyż przywraca nam życie w Bogu, ożywia nadzieję, obdarza radością pośród udręk tego świata – dotknął naszych serc, czynił nas świadkami swego Zmartwychwstania.   Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

 • Wielki Tydzień w naszych domach

  Wielki Tydzień w naszych domach

    Z całą pewnością będzie inaczej niż zwykle. Nie wybierzymy się całą rodziną do kościoła. Triduum paschalne przeżyjemy jednak raz jeszcze. Czas święty nam dany.   Oto propozycja do wykorzystania:   Niedziela Palmowa Zrobić z gałązek małą palmę. Głowa rodziny lub najstarszy w niej winien ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i […]

 • Kilka myśli o Kościele w czasie zarazy

  Kilka myśli o Kościele w czasie zarazy

  Na jednym z portali, powszechnie uznawanym za katolicki, czytam, że decyzja biskupów o dyspensie od Mszy niedzielnej to „zniesienie przykazania Dekalogu”. Gdzie indziej piszą, że biskupi włoscy, odwołując niedzielne Msze, opuścili swoich wiernych i ulegli duchowi tego świata, Tymczasem w kościele muszę dyskutować z niezbyt grzecznym panem, który jest zbulwersowany brakiem wody święconej w kropielnicach. […]

 • Z głębi naszych serc. O kapłaństwie, celibacie i kryzysie w Kościele

  Z głębi naszych serc. O kapłaństwie, celibacie i kryzysie w Kościele

    Niewydana jeszcze książka kard. Saraha o angielskim tytule: „From the Depths of Our Hearts: Priesthood, Celibacy and the Crisis of the Catholic Church” (na polskie tłumaczenie musimy zaczekać), już wywołała burzę (dokładniej: gniew piekieł).   Poniżej wywiad z autorem (obszerne fragmenty).   Eminencjo, powstały znaczne kontrowersje wokół Waszej ostatniej książki. Nie kierując się wrogością, […]

 • Dlaczego zostałem katolikiem?

  Dlaczego zostałem katolikiem?

      We wczesnych latach osiemdziesiątych, jako młody anglikański pastor stałem się przemytnikiem. Przekroczyłem „żelazną kurtynę” z Bibliami, książkami i lekami dla prawosławnych i katolików pozbawionych tychże. Podczas podróży do Pragi wiozłem ze sobą walizki książek teologicznych dla katolickiego podziemnego seminarium, które zapewniało klerykom możliwość nauki i święceń w kraju, w którym obowiązywał zakaz wyświęcania […]

 • Nad Wołgą, nad Wisłą, Zeitgeist

  Nad Wołgą, nad Wisłą, Zeitgeist

        Po klęsce powstania styczniowego wielu naszych rodaków zostało zesłanych na Wschód. Niektórzy z nich, mężowie i ojcowie zwrócili się do cara z prośbą o zgodę na zesłanie wraz z rodzinami. Car wyraził zgodę (nie z miłości do Polaków, oczywiście). Trafili do miasta Samary nad Wołgą (około 60 rodzin) i tam zamieszkali. Była […]

 • W żłobie położony stał się pokarmem naszym

    Noc Bożego Narodzenia wypełnia nasze serca i umysły modlitwą i refleksją nad ogromem miłości Boga do człowieka. Bóg staje się małym Dzieckiem, przychodzi, aby objawić miłość Ojca do każdego człowieka. I „…tylko tych, którzy otwierają się na miłość, ogarnie światło Bożego Narodzenia. Tak było w noc betlejemską i takk jest również dzisiaj. Wcielenie Syna […]

 • Co tam, panie, na Synodzie? (Czyli o świeckich w Kościele)

  Co tam, panie, na Synodzie? (Czyli o świeckich w Kościele)

    Sobór Watykański II zaprosił świeckich do większego (niż uprzednio) zaangażowania w życie Kościoła. Tak bywa interpretowana np. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Wypowiadał się też wielokrotnie na ten temat św. Jan Paweł II np. w adhortacji Christififeles laici (O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie). W Kościele […]

 • Cvilin

  Cvilin

    Tuż za granicą polsko-czeską, jadąc na południe od strony Głubczyc, znajduje się miasteczko Krnov. Nie jest duże, ale ma swoją historię. Dość burzliwą. Nad miastem góruje wzgórze Cvilin, a na wzgórzu wznosi się kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej. To miejsce warto odwiedzić. W kościele można ujrzeć cudowny obraz, dokładniej dwa obrazy. Podobne, […]